Müzigi Hisset Ruhunu Gizle...

Siteye giripte üye olmayanın ... :D
 
AnasayfaseseTakvimSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

20. Yüzyıl Felsefesi

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
Psikogirl
WerderWerememli Olmaktan Gurur Duyuyorum... :)
Psikogirl


Yaş : Kayıt tarihi : 12/02/09 Mesaj Sayısı : 219 Nerden : Oyuncaklar Ülkesi

MesajKonu: 20. Yüzyıl Felsefesi C.tesi Şub. 14, 2009 9:36 pm

20. yüzyıl felsefesine genel bakış

20. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl sonlarından başlayıp günümüze kadar gelen ve devam eden düşünce geleneklerini ve felsefi akımları kapsar.Her çağın felsefesinin kendi toplumsal, kültürel ve siyasal koşullarıyla etkileşimli olması gibi, 20. yüzyıl felsefesi de kendi siyasal ve toplumsal gelişmelerinden etkilenmiştir.Çağın siyasal olayları, kültürel ve teknolojik gelişmeler, bilimsel alandaki yeni sonuçlar, ortaya çıkan yeni düşünce eğilimlerinin hepsi 20.yüzyıl felsefesinde görülen bilime yönelik sorgulayıcı yaklaşımların, aklın sorgulanması girişimlerinin, dile yönelik ilginin, özne kavramı üzerinde yürütülen tartışmaların, zihin problemlerinin, yeni bir boyut kazanan bilgi sorununun, cinsellik soruşturmasının,yabancılaşma ve iktidar sorunsalının arkaplanını oluşturmaktadır.Bu çağın düşünürlerinin çoğunluğu bir şekilde çalışmalarında çağın kuramsal sorunlarını dillendirmiş ve yanıt arayışında olmuştur.

Önemli akımlar


* Analitik felsefe
* Dil felsefesi
* Yorumsamacılık
* Yapısöküm
* Varoluşçuluk
* Mantıksal Pozitivizm
* Nihilizm
* Fenomenoloji
* Yapısalcılık
* Eleştirel teori

Önemli filozoflar

* Henri Bergson (1846-1941)
* Gottlob Frege (1848-1925)
* Edmund Husserl (1859-1938)
* Rudolf Steiner (1861-1925)
* Albert Jay Nock (1870-1945)
* Vladimir Lenin (1870-1924)
* Bertrand Russell (1872-1970)
* George Edward Moore (1873-1958)
* Ernst Cassirer (1874-1945)
* Albert Schweitzer (1875-1965)
* Martin Buber (1878-1965)
* Lev Troçki (1879-1940)
* Otto Weininger (1880-1903)
* Oswald Spengler (1880-1936)
* Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
* Ludwig von Mises (1881-1973)
* Moritz Schlick (1882-1936)
* Jose Ortega y Gasset (1883-1955)
* Gaston Bachelard (1884-1962)
* Ernst Bloch (1885-1977)
* Jerry Fodor (1935- )
* Alain Badiou (1937- )
* Thomas Nagel (1937- )
* Robert Nozick (1938-2002)
* Gilbert Harman (1938- )
* Tzvetan Todorov (1939- )
* John D. Caputo (1940- )
* Saul Kripke (1940-)
* Philippe Lacoue-Labarthe (1940- )
* Jean-Luc Nancy (1940- )
* David K. Lewis (1941-2001)
* Giorgio Agamben (1942- )
* John McDowell (1942-)
* Luce Irigaray (1930- )
* Michel Serres (1930- )
* Daniel Dennett (1942- )
* Georg Lukacs (1885-1971)
* Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
* Martin Heidegger (1889-1976)
* Rudolf Carnap (1891-1970)
* Antonio Gramsci (1891-1937)
* Michael Polanyi (1891-1976)
* Walter Benjamin (1892-1940)
* Mao Zedong (1893-1976)
* Max Horkheimer (1895-1973)
* Georges Bataille (1897-1962
* David Blitz (Unknown- )
* Leo Strauss (1899-1973)
* Gilbert Ryle (1900-1976)
* Hans-Georg Gadamer (1900-2002)
* Jacques Lacan (1901-1981)
* Alfred Tarski (1901-1983)
* Henri Lefebvre (1901-1991)
* C.L.R. James (1901-1989)
* Mortimer Adler (1902-2001)
* Herbert Feigl (1902-1988)
* Eric Hoffer (1902-1983)
* Guy Debord (1931-1994)
* Roger Penrose (1931- )
* Richard Rorty (1931- )
* Charles Taylor (1931- )
* John Searle (1932- )
* Paul Virilio (1932- )
* Antonio Negri (1933- )
* Jaegwon Kim (1934- )
* Oskar Negt (1934- )
* Hilary Putnam (1926- )
* Bernard Williams (1929-2003)
* Jürgen Habermas (1929- )
* Jean Baudrillard (1929- )
* David Kaplan (1929-)
* Pierre Bourdieu (1930-2002)
* Jacques Derrida (1930-2004)
* Karl Popper (1902-1994)
* F. P. Ramsey (1903-1930)
* Theodor Adorno (1903-1969)
* Georges Canguilhem (1904-1995)
* Ayn Rand (1905-1982)
* Jean-Paul Sartre (1905-1980)
* Hannah Arendt (1906-1975)
* Emmanuel Levinas (1906-1995)
* Nelson Goodman (1906-1989)
* Maurice Blanchot (1907-2003)
* Jean Hyppolite (1907-1968)
* Claude Lévi-Strauss (1908- )
* Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)
* Simone de Beauvoir (1908-1986)
* W.V. Quine (1908-2000)
* Simone Weil (1909-1943)
* Max Black (1909-1988)
* Isaiah Berlin (1909-1997)
* Alfred Ayer (1910-1989)
* Kenneth E. Boulding (1910-1993)
* J. L. Austin (1911-1960)
* Marshall McLuhan (1911-1980)
* Wilfrid Sellars (1912-1989)
* Arne Næss (1912- )
* Alan Turing (1912-1954)
* Albert Camus (1913-1960)
* Paul Ricoeur (1913-2005)
* Roderick Chisholm (1916-1999)
* Georg Henrik von Wright (1916-2003)
* Eugene Gendlin (1926- )
* Leonardo Polo (1926- )
* Hans Köchler (1948- )
* Slavoj Zizek (1949- )
* Colin McGinn (1950- )
* Donald Davidson (1917-2003)
* Louis Althusser (1918-1990)
* Paul de Man (1919-1983)
* G.E.M. Anscombe (1919-2001)
* R.M. Hare (1919-2002)
* P. F. Strawson (1919-2006)
* Philippa Foot (1920-)
* John Rawls (1921-2002)
* Sidney Morgenbesser (1921-2004)
* Cornelius Castoriadis (1922-1997)
* Thomas Samuel Kuhn (1922-1996)
* Imre Lakatos (1922-1974)
* Aleksandr Zinovyev (1922- )
* Rene Girard (1923- )
* Walter Pitts (1923-1969)
* Arthur Danto (1924- )
* Paul Feyerabend (1924-1994)
* William H. Gass (1924- )
* Jean-François Lyotard (1924-1998)
* Gilles Deleuze (1925-1995)
* Michael Dummett (1925- )
* Stanley Cavell (1926- )
* Michel Foucault (1926-1984)
* Christopher Peacocke (1950- )
* Hamid Dabashi (1951-)
* Christine Korsgaard (1952-)
* Bernard Stiegler (1952- )
* Cornel West (1953- )
* Kwame Anthony Akroma-Ampim Kusi Appiah (1954- )
* John Zerzan (1943- )
* Simon Blackburn (1944-)
* Peter Singer (1946-)
* Alan Belk (1947- )


Analitik felsefe
20. yüzyılın ana akımlarından birisidir analitik felsefe.Kökenleri Hume'a kadar uzanan bir felsefe geleneği olarak analitik felsefe, bir yandan dünyanın çok büyük sayıda karmaşık olmayan öğeden meydana geldiğini, öte yandan felsefenin görevinin de bir senteze ulaşma çabası değil dilsel ya da mantıksal analiz olduğu iddiasından hareket eder.Bilimden yana tutum alıp metafiziğe karşı duran bu analitik düşünürler, belli bir şekilde realizmi savunurlar diyebiliriz.Bu akımın önemli farklılıklarıyla birlikte önde gelen temsilcileri George Edward Moore, Bertrand Russell, Gattlob Frege, Ludwig Wittgenstein ve Viyana Çevresi ya da Viyana Okulu olarak bilinmektedir.

Mantıksal Pozitivizm

Yorumsamacılık

Yorumsama ya da hermenuitik yöntemine dayanan felsefe akımı.Felsefe tarihi boyunca yorumsamacılık denilen yaklaşım çeşitli biçimlerde ortaya çıkmış ve çok eski bir düşünme geleneği olmakla birlikte, asıl olarak Schleiermacher , Dilthey , Gadamer'ın katkılarıyla belirginlik kazanmış bir 20. yüzyıl düşüncesidir.Yorumsamacılık, anlam ve anlamlandırma meseleleri noktasında önceliği yorumlayıcıya veren bir yaklaşım gösterir. Genel olarak metin bilimi ya da metin okuması şeklinde anlaşılmış olsa da (kutsal metinlerin anlaşılması ve açıklanması), yorumsamacılık, 19.yüzyılın sonlarından itibaren bir felsefe eğilimi olarak sahneye çıkmıştır.

Fenomenoloji
Kurucusu Edmund Husserl olan felsefe geleğidir.20. yüzyılın tüm felsefi gelişmesini etkilemiş, özne ve bilgi konularında geleneksel felsfe eğilimlerinin dışında bir yaklaşım biçimi geliştirmeye yönelmiştir."Askıya alma" ve "fenomenolojik indirgeme" olarak adlandıral ikili bir işlemle fenomenoloji, Kant'ın bilgi alanının dışında bıraktığı gerçekliğin bilinebilir olduğunu öne sürmüş, kendi epistemolojik konumunu bu anlamda öteki felsefelerden üstün tutmaya çalışmıştır. Fenomenoloji felsefesinde Hegel etkisi görülür ve bir akım olarak kendisi de öncelikle varoluşçu felsefeyi, daha sonrada tüm postmodern felsefe tartışmalarını etkilemiştir.Martin Heidegger, Maurice-Merlaue Ponty, Jean-Paul Sartre gibi aynı zamanda varoluşçu felsefenin öncüleri olarak kabul edilen filozoflar, fenomenolojiden etkilenmiş olmalarının yanı sıra, fenomenolojik felsefenin temsilcileri de sayılırlar.

Yapısalcılık
Yapısalcılık, bir felsefe akımı olarak Yapısalcı Dilbilim ve onun öncüsü Ferdinand de Sausseure'den kaynaklanır.20.yüzyılın en önemli akımlarından birisidir.Felsefe tarihi icindeki önemli dönüşümlerin kaynaklarından birisi olmuştur.Bilgi, özne, tarih, dil, benlik, bilinç, toplum vb. bütün teorik kavramlara ilişkin farklı bir perspektif ortaya koymuş ve kendisinden sonra Postyapısalcılık olarak bilinen gelişmenin öncüsü olmuştur.Claude Levi-Strauss, Althusser gibi isimlerle anılır.

Postyapısalcı felsefe
Özellikle Fransa'da yapısalcılıktan sonra gelişmiş olan ve kaynağında yapısalcılık, fenomenoloji, varoluşculuk, Nietzscheci felsefe gibi felsefe geleneklerinin bulunduğu, köklü düşünce ve felsefe eleştirisiyle birlikte kendini gösteren felsefe geleneği postyapısalcı felsefe olarak adlandırılmaktadır.Aydınlanma Çağı felsefesi başta olmak üzere, tüm Batı felsefesi tarihine eleştirel bir yönelim gösteren, her tür özcü, ikici (düalist), akıl-merkezci yaklaşımı sorgulayan bir felsefi tutum sözkonusudur burada.Başlıca temsilcileri Michel Foucault, Jacques Derrida, Ernesto Laclau, Jean Baudrillard, Julia Kristeva, Gilles Deleuze gibi isimlerdir.

Postmodern felsefe
Postmodern felsefe, modern düşüncenin ya da başka bir değişle aydınlanmacılıktan gelen zihniyet yapısının temelleri bakımından sorgulanması ve genel olarak yadsınması biçiminde ortaya çıkan felsefe eğilimi olarak adlandırılabilir.Postmodern felsefenin soruşturması yalnızca modern düşünceyle sınırlı kalmaz, bir bütün felsefe tarihini hedefler.Postmodern felsefe olarak addedilen felsefeler, genel bir eğilim olarak, özcülük, temelcilik, gerçekçilik, nesnellik, öznelik, düalizm gibi modern felsefede doruğuna ulaşmış olan temel felsefi nosyonları kuşkuyla karşılar ve yadsır. Bu yaklaşım, Jacques Derrida gibi düşürlerde görüldüğü üzere, Platon'dan beri süregelen ve Modernizmde doruğuna ulaşan metafiziksel felsefeyi sonlandırmaya yönelir.

Eleştirel Realizm
Eleştirel realizm, özellikle realizmin kuramsal sınırlılıklarını ve sorunları aşarak yeniden değerlendirme yönelimidir.20. yüzyıl felsefesinde yapısalcı, pozitivist, yorumsamacı yaklaşımların dışında yeni bir yönelim olarak belirir.Özellikle bilim felsefesi alanında söz sahibi olarak ortaya çıkar.Klasik realizmde bilimin, ampirik olguların gözlemlenmesine indirgenmesinden kaynaklanan sınırlılıkları eleştirel realizm yaklaşımıyla aşılmaya çalışılır.Nicolai Hartmann yüzyılın ilk yarısında bu akımın temsilcilerinden sayılır. Ayrıca en eski felsefi anlamında realizm, fikirlerin gerçekliğine inanmak anlamına geldiğinden, eleştirel realizm bu anlamda da bir ayrım koyar.Eleştirel realizm, buna göre, hem dünyanın gerçekliğini hem de yapısal mekanizmaları kabul eder.Ontolojik anlamda dünyadaki şeyler ya da varlıklar onu tasavvur eden bilinçten bağımsız olarak vardır.Realizm ve eleştirel realizm felsefe, bilim, edebiyat eleştirisi gibi alanlarda farklı boyut ve katmanlarda karşımıza çıkar.Fikirlerin gerçekliğine inanmak şeklindeki realizmin felsefi anlamından edebiyattaki realizmin gerçekcilik olarak anlaşılması bu anlam farklarını gösterir.Georg Lukács'ın tanımlamasına göre edebiyatta realizm, edebiyatın realitenin/gerçekliğin bir yansıması olduğu fikrinden hareket eder.Bilim felsefesi alanında da realizmin gerçekcilik şeklinde anlaşılması sözkonusudur.Bu noktada eleştirel realizmin ya da gerçekciligin en önemli ismi Roy Bhaskar'dır.Felsefi anlamda eleştirel realistler Bhaskar'ın öncü açılımlarını değerlendirmişlerdir.Andrew Sayer bu felsefi akımın başka bir önemli ismidir.

Eleştirel Rasyonalizm
20. yüzyıl, özellikle ikinci yarısından itibaren akla yönelik kuşkular, itirazlar ve yadsıyışlar yüzyılı olmakla birlikte, birçok önemli filozof akıl savunuları yapmaya çalışır.Bunların önemli bir bölümü, bilinen anlamda akıl ve akılcılık savunusunu değil, kendileri de sorguladıkları eleştirel bir akılcılık anlayışı geliştirirler.Habermas örneğin, Adorno ve Horkheimer'de görülen araçsal akıl eleştirisininin çok fazla genelleştirilmesine ve bir bütün aklın araçsal akla indirgenmesine karşıdır.Kendisi de akılcılığı eleştirmekte, fakat yine de akıla bir pay bırakmaktadır.Öte yandan eleştirel rasyonalizm denilince ilk akla gelen isim bilim felsefecisi Karl Popperdir.Öğrencisi Karl Feyerabend tarafından görüşleri yoğun eleştirilere maruz kalıp "Akla Veda" denilmeden önce Popper, eleştirel bir rasyonalizm yöntemi geliştirmeye çalışmıştır.popper'in eleştirel rasyonalizme dayanan bilim felsefesi, temelde kesin doğrular anlamında bilimsel bilgilere ulaşmayı mümkün görür.

Eleştirel teori

Adorno, Horkheimer ve Habermas

Frankfurt Okulunun teorik ve felsefi konumunu gösteren adlandırma.Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Walter Benjamin okulun en tanıdık simalarıdır.Bu düşünürler Marksizm içinde yer almaktadırlar, ancak Marksizmle ilişkileri özel bir nitelik arz eder; Ortodoks Marksimin tamamen dışında kalırlar.Aydınlanmacılıkla eleştirel bir ilişki kurarlar, akıl kavramına yönelik çeşitli boyutlarda eleştiriler getirirler.Postmodern soruşturmada görülen akıl eleştirilerinin ilk ipuçlarını Frankfurt Okulu düşünürlerinde görmek mümkündür.Elbette Frankfurt okulu'nun her üyesinde farklı boyutta bir eleştirellik sözkonusudur, ama bu düşünürleri bir okul içinde birleştiren ögelerin temelinde eleştirel teoriyi benimsemeleri yatar.Eleştirel teori, hem teorinin/felsefenin eleştirel bir şekilde değerlendirilmesini ve yeniden yapılandırılmasını, hem de uygulamada eleştirel bir yönelim gözetilmesini ifade eder.Okulun en genel anlamda eleştirel bir düşünce ve eleştirel bir toplum teorisi kurmayı amaçladığı, felsefi çalışmalarında bu eleştirelliğin ortaya konulduğu söylenebilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör

20. Yüzyıl Felsefesi

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Müzigi Hisset Ruhunu Gizle... :: Kitaplar & Yazarlar-Şairler & Felsefe... :: Felsefe... -
forum kurmak | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Haberleşme | Suistimalı göstermek | Ücretsiz blog